utveckling2.png

Utveckling

Senecta har sedan i mitten på 1990 talet utfört teknikutveckling i egen regi. Detta är ett viktigt steg i att kunna erbjuda våra kunder unika samt kundanpassade lösningar med kort framförhållning.