integration2.png

integrering

Vad betyder integration?

Vår uppfattning är att integration blivit ett s.k "modeord" där ihopkoppling av olika funktioner ofta sker utan hänsyn till handhavande och totalekonomi. Vi väljer därför att använda begreppet styr- och säkerhetsoptimering där fokus är enklare hand-havande och betydande besparingar i förhållande till andra lösningar på markanden.

Exempel på styr- och säkerhetsoptimering

En större fastighetsägare önskar fjärrstyra hela eller delar av sitt fastighetsbestånd. För detta krävs en linje för kommunikation t.ex en s.k VPN-tunnel till respektive fastighet. Styr- och säkerhetsoptimering kan innebära att fastighetsägarnens samtliga styr- och säkerhetssystems funktioner hanteras av en överordnad programvara