Senecta Security AB arbetar i full enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Vårt passersystem i molnet WEBSLS inehåller personlig data som behandlas enligt följande:

 
 

Vilka personliga data samlar vi in?

Personlig data i WEBSLS består av namn, efternamn, yrkestitel, företagsnamn, e-post, telefonnummer och anställningsnummer samt postadress som knyts till ett passerkortsnummer.

 

Hur länge sparas informationen?

Personliga data sparas i WEBSLS databas så länge den är relevant och används i systemet. Om passerkort tas bort ligger informationen kvar i databasen i ytterligare två månader. För logg analys och kort återställande.

 

Att ta bort personlig data på begäran

Personliga data kan tas bort ur databasen i enligt med föreskrifterna i GDPR. 

 

Databaser

Personlig data sparas även i ett antal databaser. Endast ett fåtal administratörer har tillgång tillregisterna i databaserna. 

 

Data lagring säkerhet

Informationen i WEBSLS och databaserna lagras hos Misrosoft Azure, som levererar en tjänst i världsklass inom datasäkerhet och datalagring.