passer2.png

Passersystem

Patenterade innovativa funktioner

Exempel på nytänkande är mycket enkelt handhavande där kortläsare styr inbrottslarm (rörelselarm) i medelstora och större verksamheter med komplexa lokaler, stor personalstyrka och oregelbundna arbetstider.