person2.png

brandskydd / UTRYMNING

Exempel på nytänkande är att brandskyddets känslighet kan ökas då inbrottslarm är tillkopplat vilket ger ett betydligt bättre skydd för såväl fastigheten som för de personer som befinner sig i annan del av byggnaden och kan dra nytta av "tidig" utrymningssignal. Hela denna innovation skyddas av patent ägt av Senecta.

Talat utrymningslarm

Talat utrymningslarm är i de flesta fall betydligt effektivare i förhållande till annan form av ljudsignal t.ex brandlarmklockor. Senectas lösning innebär integration och gemensam programvara vilket ger ökad användarvänlighet och lägre totalkostnad.