person2.png

PERSONSKYDD

Innovativa funktioner

Exempel på nytänkande är personlarmknappar där assisterande personal larmas via talat meddelande utan att denna information når utrymmet där personlarm utlösts.

Effektiva indikeringssystem för personlarm

Senectas lösning innebär välbeprövade lösningar utvecklade med utgångspunkt från många års arbete i verksamheter där hot och våld förekommer.