nattlasning2.png

nattlåsning

Patenterade innovativa funktioner

Exempel på nytänkande är patenterade funktioner för att säkerställa att nattlåsning ej är aktiverad då möjlighet till utrymning krävs.

Automatisk nattlåsning för hög säkerhetsnivå i kombination med god ekonomi

Senectas lösning för automatisk nattlåsning i kombination med säker utrymning är helt unik (patenterad lösning) och säkerställer rätt skyddsnivå samtidigt som behovet av manuell hantering helt elimineras. Lösningen innebär såväl säkerhetsmässiga som ekonomiska vinster.