Uppdatera SLS 3 / 4 kalender

 

Ladda ner Instruktion för uppdatering av kalender.

Senecta SLS 3 och SlS 4 kalender tar slut 2018-01-08. För att uppdatera den till 2031-01-15 ladda ner den följande applikation:

UpdateSLS_32.exe

Ladda ner denna fil och kopiera den till SLS mappen (vanligtvis 'Senecta SLS', can vara 'C:\Program Files (x86)\Senecta SLS'). Avsluta SLS klienten. Höger-klicka på denna fil och kör den som Administratör.

Om 'Windows har skyddat datorn' meddelande dycker upp efter den körs, klicka på 'Mer Information' och därefter på knappen 'Kör ändå'. Antivirus kan förhindra den att köras och skulle stängas av under uppdateringen. Om detta måste undvikas, låt antivirusen köra filen, t.e. om Avast används som virusskydd, öppna den, gå till Inställningar och boka  'Låt mig fatta beslutet' under 'Aktivera CyberCapture'. Om detta strular fortfarande, ta bort filen och ladda om den.

När programmet startar, klicka på 'Get Information'. Om sista raden i rutan visar 'STATUS OK, KAN UPPDATERA!', klicka på 'Starta Uppdatering'. Efter några sekunder den visar till vilken datum kalendern ska gälla nu.

Om felmeddelande "operationen måste använda en fråga som kan uppdateras" visas i rutan, det betyder att rättigheter att updatera databasen räcker inte. Kör programmet som Administratör i detta fall.

På några WIndows system kompatibilitet problem kan uppstå, då visas ett meddelande om detta (om 32 / 64 bitar system). Prova då det här programmet (i 64 bit format):

UpdateSLS_64.exe

NOTE:

1. För SLS3, aktuella databasen kan sitta i dolda mappen:
- kontakta oss att visa namnet på mappen.
Så uppdateringen ska göras där (mes SLS klienten körs som vanligt).
2. Om efter uppdateringen felmeddelande kvarstår, logga in SLS klienten Offline, då oftast error kan bara stängas och det går att öppna Konfiguration -> Kalender, sen stänga den så den laddas ut. Då problemet blir löst.
3. Kör UpdateSLS_32 som Administratör (höger-klick).

Om kalender uppdateringen fortfarande inte fungerar, skicka gärna ett meddelande till oss:


Media Player

Videospelare att spela upp video filer från Senecta NVR (Network video recorder).

Media Player