Aktuell tjänst som tekniker på vårt kontor i Falun innebär att i första hand arbeta med installation av Senectas styr- och säkerhetsoptimeringssystem i Dalarna samt i kringliggande län. Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete med egna systemlösningar och unika patenterade funktioner.

Fyll i ansökan nedan!

Personuppgifter
Namn *
Namn
Utbildning/anställning
Ange de 5 viktigaste/mest relevanta utbildningarna för sökt arbete.
Övriga frågor
Körkort *
Kan du tänka dig att arbete utanför hemorten? *
Löneanspråk anges i SEK, före skatt.