Fyll i ansökan nedan!

Personuppgifter
Namn *
Namn
Utbildning/anställning
Ange de 5 viktigaste/mest relevanta utbildningarna för sökt arbete.
Kunskaper
Beskriv dina IT kunskaper genom att fylla i nedan frågor.
Office paketet *
CAD *
Övriga frågor
Körkort *
Kan du tänka dig att arbete utanför hemorten? *
Löneanspråk anges i SEK, före skatt.