inbrott2.png

Inbrottslarm

Patenterade innovativa funktioner

Exempel på nytänkande är mycket enkelt handhavande där kortläsare styr inbrottslarm (rörelselarm) i medelstora och större verksamheter med komplexa lokaler, stor personalstyrka och oregelbundna arbetstider.

Certifiering för högriskobjekt

Senecta Security AB innehar f.n certifiering enligt Larmklass 2.
Samt arbetar enligt kvalitetssystemet SSF-1044.